Гафовете на годината според вас

Какво е Lorem Ipsum?Какво е Lorem Ipsum? Гаф на зрителГаф на зрител