Фондация на пациентите
с хронична бъбречна недостатъчност
и хемодиализираните в България
...хора като другите
Ние сме хора, като всеки един, който срещаш на улицата или на работното си място. Това, което ни обединява, е стремежът да си помогнем един на друг и да бъдем полезни на тези, които се обърнат към нас за подкрепа. ...хора като другите!

Успешна трансплантация на бъбрек във ВМИ - София

  • Един 25-годишен мъж вече втора седмица живее с чужд бъбрек.Всъщност едвали това определение е най-точното,тъй като новият му бъбрек функционира нормално, оперираният се чувства добре и има апетит. На 13 март 1973г., както съобщи вчера БТА, в Урологичната клиника с център по хемодиализа и трансплантация при Висшия медицински институт в София, екип от наши изтъкнати лекари извърши успешно присаждане на бъбрек на болен,който страдаше от вродена аномалия на бъбреците. Наш представител се срещна с ръководителя на операционния екип изтъкнатия професор по урология СТОЯН ЛАМБРЕВ и води с него разговор:
  • - Професор Ламбрев, извършената в клиниката на института сложна операция –трансплантация на бъбрек – е нов успех за българската медицина. Бихте ли разказали какво наложи на болния да се присади нов бъбрек, какво беше неговото здравословно състояние?
  • - Оперираният се намира от 2 – 3 месеца в нашата клиника, поради това че има поликистозна дегенерация. Това е заболяване, при което бъбречната тъкан се изражда в кистозни образувания, а от тук се нарушава и функцията на бъбрека. Младият човек страдаше от напреднала хронична бъбречна недостатъчност и от известно време ние поддържахме неговия живот с хемодиализа –изкуствен бъбрек. Готовност за операцията болният имаше отдавна, но трябваше да се изчака подходящ случай, за да се извърши трансплантацията. При нас в клиниката се лекува и пациентка с плаващ бъбрек, който напоследък и причиняваше непоносими болки. При това положение тя пожела да отстраним плаващия и бъбрек и фактически стана дарителка на оперирания.Що се отнася до самата трансплантация, трябва да кажа, че тя беше сравнително сложна. Първо поради това, че трябваше едновременно да оперираме на две маси. От една страна, операционен екип освобождаваше плаващия бъбрек от болната дарителка, за да го вземе и след това да го присади, а от друга –трябваше да се подготви и пациентът за присаждането. Трудността тук се състоеше във факта, че болният беше прекарал възпалителен процес на пикочните пътища и това налагаше изключително внимателна обработка на анатомичното място за присаждането. Двете операции продължиха общо близо четири часа. Трудностите сега вече са зад нас, трансплантацията излезе успешна. Нашият пациент е не само добре, но има и добър апетит, а присаденият му бъбрек се “държи” като негов собствен.
  • Операционният екип, извършил успешната трансплантация е в състав: проф. Стоян Ламбрев, проф. Никола Атанасов, д-р Ламбо Доновски, д-р Константин Илиев, д-р Георги Георгиев, д-р Здравко Киряков, д-р Иван Динев, д-р Димчо Гочев, д-р Румяна Граматикова, д-р Вера Илиева и консултант - акад. Алекси Пухлев.
 
Дизайн и разработка: Alexov-WEB Consult