Перник-ЛАН е основана през 2003 г. и специализира в структурното окабеляване и предоставянето на достъп до Интернет за физически лица, корпоративни клиенти и обществени институции. За кратко време фирмата се превърна в лидер сред доставчиците на кабелен и безжичен Интернет за територията на гр. Перник и гр. Брезник.

Основен приоритет е удовлетворяването на нуждите на клиентите чрез предлагане на адаптивни решения, задоволяващи изискванията им за качествена съвременна комуникация. Перник-ЛАН има за цел да предостави на клиентите си качествена алтернатива за достъп до Интернет на възможно най-ниска цена.

Перник-ЛАН е единственият доставчик на Интернет, който изгражда обща локална мрежа по кабел в целият град с безжична връзка между отделните райони. Високо-квалифицираният и амбициозен екип на фирмата работи усилено за увеличаване районите на покритие на кабелната мрежа и за повишаване качеството на предлаганите услуги.