Индивидуални потребителски пакети
International BG peering Цена
основен нощен основен нощен
Little 32 KBit/s 32 KBit/s 48 KBit/s 48 KBit/s 15 лева
Junior 64 KBit/s 64 KBit/s 256 KBit/s 256 KBit/s 20 лева
Easy 512 KBit/s 1 MBit/s 900 KBit/s 1.8 MBit/s 27 лева
HomeLAN 1 MBit/s 2 MBit/s 1.8 MBit/s 3.6 MBit/s 35 лева
GameLAN 2 MBit/s 4 MBit/s 3.6 MBit/s 7.2 MBit/s 55 лева
OfficeLAN 4 MBit/s 8 MBit/s 7.2 MBit/s 14.4 MBit/s 100 лева

 • Еднократна инсталационна такса в размер на 25.00 лв. - инсталацията включва изграждане на кабелно трасе до вашият дом и конфигуриране на компютъра ви за достъп до мрежата.
 • Позволява интернет достъп от едно работно място (1 IP адрес), с възможност за ползване на реален IP адрес.
 • Гарантирани максимални скорости.
 • Неограничен трафик.

Забележка:

 • Пакета Little е с ограничен достъп до локалните торенти на Перник-ЛАН (http://torrent.pernik-lan.net).
 • Нощният достъп е от 1:00 до 9:00 часа. В зависимост от натоварването на канала Перник-ЛАН си запазва правото да промени часовия диапазон на нощните скорости.
 • Всички цени са с включен ДДС.
 • Цената за ползване на реален IP адрес е 5.00 лв. еднократна такса за 1 адрес.

  Корпоративни потребителски пакети
International BG peering Цена
основен нощен основен нощен
Level 1 1 MBit/s 2 MBit/s 400 KBit/s -
1.8 MBit/s
400 KBit/s -
3.6 MBit/s
75 лева
Level 2 2 MBit/s 4 MBit/s 700 KBit/s -
3.6 MBit/s
700 KBit/s -
7.2 MBit/s
110 лева
Level 3 4 MBit/s 8 MBit/s 1 MBit/s -
7.2 MBit/s
1 MBit/s -
14.4 MBit/s
200 лева
Custom по договаряне по договаряне по договаряне

 • Еднократна инсталационна такса в размер на 25.00 лв. - инсталацията включва изграждане на кабелно трасе до вашият дом и конфигуриране на компютъра ви за достъп до мрежата.
 • Позволява интернет достъп от до 15 броя работни станции, с възможност за рутиране на мрежи с реални и маскирани адреси.
 • Гарантирани минимални и максимални скорости.
 • Неограничен трафик.
 • Възможност за общ мониторинг на канала - натоварване и генериран трафик (международен и български) за ден, месец, година.
 • Достъп през WEB (https) с административен акаунт.
 • SMTP gateway - възможност за изпращане на електронна поща посредством email клиент.

Забележка:

 • Нощният достъп е от 1:00 до 9:00 часа. В зависимост от натоварването на канала Перник-ЛАН си запазва правото да промени часовия диапазон на нощните скорости.
 • Всички цени са с включен ДДС.
 • Цената за ползване на реален IP адрес е 5.00 лв. еднократна такса за 1 адрес.


Допълнителна информация:

 • Скоростите на потребителските пакети са гарантирани в рамките на канал със споделен достъп. Абсолютно гарантирани скорости и коефициент на натоварване са обект на допълнително договаряне (пакет Custom).
 • Коментираните скорости са в килобити и мегабити за секунда. Скоростта, която виждате на компютъра Ви е в килобайти за секунда. За преизчисляване на скоростите, трябва да се има впредвид, че 1 байт е равен на 8 бита.