Всички потребители могат да видят статистика на генерирания от тях трафик на следните адреси:

При отваряне на страницата ще се появи следната форма:

IPACCT Login

Полетo Номер на клиент и ще се попълни автоматично. В полето парола въведете паролата, която сте получили при включването ви в мрежата (ако не ви е дадена парола свържете се с нас) и натиснете бутона Вход.

Ще се отвори нова страница изглеждаща по следния начин:

IPACCT Login

Можете да видите комбинирани, дневни, седмични, месечни и годишни графики, както и обща статистика на генерираният от вас трафик.

Полето Валидност показва датата, до която е платен вашият акаунт за интернет. След тази дата системата автоматично спира достъпа ви до интернет, без предупреждение!

 

Внимание:

За по-голяма защита на потребителските акаунти, сървърът ни използва вашите локален IP адрес и МАС адрес (уникален хардуерен номер на всяка мрежова карта) за идентификация. В случай, че смените вашата мрежова карта с друга няма да имате достъп до Интернет, затова незабавно се свържете с администраторите на мрежата, за да бъде отчетен и записан МАС адресът на новата ви мрежова карта, с което ще бъде възстановен и достъпът ви до Интернет.