Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).

След това натиснете "Start" и от менюто изберете "Settings" - "Network connections":

Windows XP Settings

Ще се отвори нов прозорец - "Network connections". Натиснете с десния бутон на мишката върху "Local Area Connection" и от появилото се меню изберете "Properties":

Windows XP Settings

Ще се отвори прозорец - "Local Area Connection Properties". От списъка изберете "Internet Protocol (TCP/IP)" и натиснете "Properties":

Windows XP Settings

Изберете "Use the following IP address:" и "Use the following DNS server addresses:" и попълнете внимателно полетата: "IP address", "Subnet mask", "Default gateway", "Primary DNS server" и "Alternate DNS server" от вашата клиентска карта дадена ви от нашите служители при включването ви към мрежата на Перник-ЛАН:

Windows XP Settings

Уверете се, че сте въвели правилно всички данни (при сбъркано дори само едно число няма да имате достъп до Интернет) и натиснете ОК