Партии » Независими Партии » Независими

Независими

На 15 юни ЦИКЕП регистрира инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г. в състав:

1. Божидар Здравков Митев

2. Григор Петров Велев

3. Дончо Байчев Пейчев

4. Емил Ангелов Александров

5. Здравка Владимирова Кръстева

6. Костадин Георгиев Костадинов

7. Лъчезар Тенев Шиков

8. Мария Стойчева Стойчева

9. Николай Георгиев Камов

10. Славчо Лъчезаров Георгиев

На изборите за Европейски парламент 2009 Инициативен комитет Чавдар Иванов Николов спечели 0.33%.

Бюлетина №14