Партии » Другата България Партии » Другата България

Другата България

Партия „Другата България" е регистрирана с решение на СГС от 29 април 2009 г. Представляващ партията е Божидар Николов Томалев.
Партия "Другата България" (ДБ) е политическа формация на българските граждани, които живеят във и извън Родината. ДБ е с центристка политическа ориентация, която определя нейните цели и обхвата на взаимодействието и с други партии и организации.
ДБ е първата партия в България, която си е поставила за цел да осигури пряко политическо представителство на българските емигранти в Народното събрание и другите държавни институции. Това ще бъде важно условие за разширяване участието на тези български граждани в решаването на проблемите и ускоряване демократичното развитие на България.

Пълния списък с кандидатски листи можете да видите в сайта на Централната избирателна комисия.

Бюлетина № 15