Партии » Съюз на патриотичните сили "Защита" Партии » Съюз на патриотичните сили "Защита"

Съюз на патриотичните сили "Защита"

Съюзът на патриотичните сили „ ЗАЩИТА" е правоприемник на учредения през месец декември 1998 г. в гр. Пловдив Съюз на патриотичните сили и воините от запаса „ЗАЩИТА, с председател доц. д-р Йордан Петров Величков - юрист, дипломат от кариерата и университетски преподавател.

На първия редовен конгрес, проведен през месец март 2001 г. в гр. София за председател е избран доц. д-р Йордан Величков. На Втория конгрес през м. декември 2005 г. е прието сегашното име на организацията Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА". За председател е преизбран доц. д-р Йордан Величков, за заместник-председатели: д-р Петър Берон и Димитър Йотински; за главен секретар - Стефан Стефанов; за председател на Централната Контролна комисия - Иван Цветков. Йордан Величков, Петър Берон и Станчо Тодоров са независими депутати в 40-ото Народното събрание.

На изборите за Европейски парламент 2009 Съюзът на патриотичните сили "ЗАЩИТА" спечели 0,46%, мандати - 0.

Пълния списък с кандидатските листи можете да видите в сайта на Централната избирателна комисия.

Бюлетина № 7

 

Новини за Съюз на патриотичните сили "Защита" Новини за Съюз на патриотичните сили "Защита"