Номинация за гаф 5

Номинация за гаф 5

Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф Номинация за гаф

...пропуснахме ли нещо важно?
Кое е вашето събитие за месец гаф на годината?