bnt.bg 50.bnt.bg infocenter.bnt.bg goldenchest.bnt.bg eurovision.bnt.bg chetene.bnt.bg bgfilmi.bnt.bg
Начало / За нас
БНТ
БНТ
БНТ

За нас

През всичките години на съществуването си първата телевизия на България – Българската национална телевизия – остава лидер по доверие сред институциите на държавата. Според социолозите 75% от българите одобряват и вярват на националната медия. БНТ е обществен оператор с доказани качества.

БНТ се ръководи от Закон за радиото и телевизията, приет от българския Парламент през 1998 г. и е под пряк контрол на независим регулаторен орган - Съвет за електронни медии, който избира Генерален директор и утвърждава Управителен съвет на телевизията с тригодишен мандат.

БНТ се финансира основно от държавния бюджет и това остава един от нерешените проблеми, който противоречи на нейния обществен характер. Тя има ограничени права за излъчване на реклама - до 15 минути в денонощие и не повече от 5 минути в прайм - тайм.

В момента БНТ включва шест програми – БНТ 1, БНТ Сат, 4 регионални програми - БНТ Пирин, БНТ Море, БНТ Пловдив и БНТ Север, и кандидатства за регионална общинска честота на територията на София.

БНТ 1 излъчва 24-часа, има пълно покритие за България и заедно със своите 4 регионални телевизионни центъра и 24-ма кореспонденти за страната и чужбина представлява истинска съвременна информационна мрежа.

БНТ 1 притежава също Интернет портал и on-line новини и предавания, предстои цялостно качване на програмата в Интернет при строго съблюдаване на авторските права.

Медията се стреми към модерна и динамична визия. Три дигитални студиа и 2 аналогови, Ес Ен Джи и 30 репортажни тв станции, безлентова постпродукция – това са най-новите придобивки, които превеждат програмата на съвременен тв-език.

БНТ 1 съхранява и едно уникално съкровище – Златен фонд на националната памет за последния половин век в картина и звук. Неговата дигитализация е сред неотложните задачи пред медията.

Новините са през два часа и заедно със социалните, културни и образователни предавания са абсолютен приоритет в програмата. Те заемат близо 30% от цялото излъчване.

Общо три четвърти от програмата на БНТ 1 се състои от европейска и българска продукция, която приема присърце съвременните принципи за културен диалог, толерантност към различието, единност в многообразието.

Емоционален акцент в програмата на БНТ е сателитният канал БНТ Сат, който излъчва почти 100% българска продукция и се разпространява за Европа, части от Канада, Русия, Азия и Африка. Той беше създаден преди десет години, след демократичните промени, когато имигрантската вълна пръсна българите, а диалогът с българската диаспора в чужбина стана осъзната политика на общуване заедно с необходимостта от представяне на държавата ни по света.