Фондация на пациентите
с хронична бъбречна недостатъчност
и хемодиализираните в България
...хора като другите
Ние сме хора, като всеки един, който срещаш на улицата или на работното си място. Това, което ни обединява, е стремежът да си помогнем един на друг и да бъдем полезни на тези, които се обърнат към нас за подкрепа. ...хора като другите!

Информация за Фондацията

 • Кога е основана Фондацията?
 • Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България е основана през 2001 година като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза под наименованието „Фондация на хемодиализираните в България”, а през 2005 година се определя като организация, работеща в обществена полза и променя наименованието си на Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България.
 • Целите и дейността на Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България, съгласно нейния Учредителен акт са, както следва:
 • • Подкрепа – финансова, морална и с всички възможни средства на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България, съдействие при решаване на здравните, социалните и моралните им проблеми;
 • • Подпомагане защитата на правата на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните и повишаване на здравната им култура и тази на техните близки;
 • • Популяризиране на успехите, потребностите и проблемите на пациентите с ХБН и хемодиализираните;
 • • Създаване на устойчив център за разпространение на информация и знания за хронично-бъбречната недостатъчност и нейното лечение, за различните механизми за справяне с болестта както по отношение на самите болни, така и за техните близки;
 • • Създаване и поддържане на условия за пълноценен живот на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните чрез осигуряване на надомна работа, организиране на туризъм и други полезни занимания и развлечения;
 • • Поддържане на почивни станции с условия за хемодиализа;
 • • Създаване на условия за предимство на пациентите с ХБН и хемодиализираните във всички сфери на обществения живот – чрез създаване на специални идентификационни карти, създаване на специализирани магазини, в които пациентите с ХБН и хемодиализираните да пазаруват с отстъпки и др. подобни;
 • • Подготовка и подпомагане за трансплантация на нуждаещите се;
 • • Осъществяване и поддържане на контакти с организации в България и в чужбина с цел снабдяване на болните с апарати и други необходими средства за поддържане на здравето им;
 • • Създаване на успешен модел на гражданско въздействие за решаване на здравните и социални проблеми на хора с инвалидизиращи заболявания;
 • • Организиране на съвместна инициатива между фондацията, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за обучение на социални работници и служители в бюрата по труда за работа с хора, страдащи от хронично-бъбречна недостатъчност.
 • • Поемане на инициативи и участие в разработването на проекти, насочени към създаване на заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, за реализирането на които е предвидено финансиране от държавни фондове;
 • • Участие в разработката на нормативни актове, засягащи интересите на пациентите с ХБН и хемодиализираните;
 • • Организиране и осъществяване на социални услуги на пациентите с ХБН и хемодиализираните в общността и в специализирани институции по смисъла на Закона за социално подпомагане и Правилника по приложението му.
 
Дизайн и разработка: Alexov-WEB Consult