Фондация на пациентите
с хронична бъбречна недостатъчност
и хемодиализираните в България
...хора като другите
Ние сме хора, като всеки един, който срещаш на улицата или на работното си място. Това, което ни обединява, е стремежът да си помогнем един на друг и да бъдем полезни на тези, които се обърнат към нас за подкрепа. ...хора като другите!

Към какво се стремим?

  • • Да оказваме въздействие при решаването на здравните и на социално-икономическите проблеми на хората с хронична бъбречна недостатъчност и на хемодиализираните.
  • • Да повишим информираността за проблемите, свързани с бъбречните заболявания и хемодиализата.
  • • Да запознаем широката общественост с трудностите, които всекидневно всеки от нас трябва да решава, наред с всички проблеми на здравите хора.
  • • Да бъдем полезни с достъпна информация за възможностите за съвременно лечение, рехабилитация и социална интеграция.
  • • Да защитаваме по най-добрия начин правата на хората с хронична бъбречна недостатъчност и на хемодиализираните.
  • • Да организираме дарителски инициативи за набиране на така необходимите финансови средства и медицински консумативи и лекарства.
  • • Да популяризираме опита на всеки един от нас, нашите успехи и належащите потребности на хората, които представляваме.
 
Дизайн и разработка: Alexov-WEB Consult