Фондация на пациентите
с хронична бъбречна недостатъчност
и хемодиализираните в България
...хора като другите
Ние сме хора, като всеки един, който срещаш на улицата или на работното си място. Това, което ни обединява, е стремежът да си помогнем един на друг и да бъдем полезни на тези, които се обърнат към нас за подкрепа. ...хора като другите!

Какво предлагаме?

  • • Организираме и осъществяваме социални услуги на страдащите от хронична бъбречна недостатъчност и на хемодиализираните пациенти, рехабилитацията и социалната им интеграция.
  • • Разработваме целеви проекти, програми, наръчници за решаване на проблемите на хората с бъбречни заболявания и подпомагаме реализацията им.
  • • Извършваме консултации, посредничество и партньорство.
  • • Извършваме проучвания, анализи и оценки, свързани с бъбречните заболявания, тяхната профилактика и лечение.
 
Дизайн и разработка: Alexov-WEB Consult