Регламент

Регламент

БНТ ще номинира по десет събития в десетте категории на кампанията, след като се допита до експертна група от авторитетни български историци и учени-специалисти и проведе социологическо проучване. Това ще бъдат на първо място деканите на историческите факултети от българските висши учебни заведения и ръководителите на специализираните институти на Българската академия на науките. Поканените експерти ще направят селекция на най-значимите, най-важните и уникални събития, засягащи съдбата на България и на българите през ХХ век.

Направено е и социологическо проучване с агенция „Алфа рисърч”, за да се установи и мнението на обществеността.

На базата на това обобщено допитване зрителите ще определят със своя вот събитието на века в отделната категория. Гласуването във всяка една категория става само с телефонно обаждане, с SMS или писмо по пощата на  адреса на БНТ.

През последните 7 дни преди финала на всяка от 10-те категории БНТ излъчва клипове, представящи номинациите в съответната категория. Финалното гласуване в категорията се провежда в четвъртък по време на живото предаване.

След края на 10-те финала се провежда и представителният избор на едно от 10-те събития, победили в своите категории. Това събитие се обявява за „БЪЛГАРСКОТО СЪБИТЕ НА ХХ ВЕК”.

В края на кампанията предпочетеното от зрителите събитие ще бъде увековечено по подходящ начин.

Медийни партньори

24 часа Българска Телеграфна Агенция Българско Национално Радио Дневник